35800          м. Острог

вул.  Татарська  122а

Рівненська   область

тел.     (03654)  2-37-54

факс   (03654)  2-37-54

vpu28_ostrog@ukr.net

0679446152

0687641063

Оновлено 15.09.2020 11:44

Выпадающее меню  


 


Карантин


Дистанційне навчання


Навчально-практичний центр


Правила прийому


 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Прозорість та інформаційна відкритість

(Ст. 30 Закону України "Про освіту")

  Гуртожиток. Правила внутрішнього розпорядку


 

І. Загальні положення


1.1. Для одержання в користування жилої площі в гуртожитку особа подає заяву на ім’я директора ДПТНЗ «Острозьке ВІТУ». Кожен повнолітній член сім’ї особи, який бажає поселитися до гуртожитку, дає письмову згоду на проживання в жилому приміщенні разом з цією особою.

1.2. Особа, яка поселяється у гуртожиток, всі члени її сім’ї, що вселяються на надану жилу площу в гуртожитку, для укладення договору найму жилого  приміщення зобов’язані особисто пред’явити паспорт громадянина Украї (для осіб, які не досягли 14 років - свідоцтво про народження), медичну довідку на право проживання в гуртожитку завідуючому гуртожитком/коменданту. Іноземці та особи без громадянства, які здобувають освіту у ДПТНЗ „Острозьке ВПУ”, зобов’язані особисто пред’явити документ, що посвідчує особу І. Загальні полоне єни  (паспортний документ іноземця або посвідку на постійне чи тимчасове проживання).

1.3. Жила площа у гуртожитку надається на підставі рішення директора ДПТНЗ «Острозьке ВПУ» про розподіл місць у гуртожитку за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації ДПТНЗ «Острозьке ВПУ». Директор ДПТНЗ «Острозьке ВПУ» для поселення до гуртожитку видає особі ордер на жилу площу в гуртожитку (далі - ордер) за формою згідно з додатками 2 і 3 до цих Правил з одночасним укладенням договору найму жилого приміщення в гуртожитку училища (далі - договір найму жилого приміщення) за формою згідно з додатками 4 і 5 до цих Правил з особою (її батьками або особами, які їх замінюють, якщо особа є неповнолітньою Ордер та договір найму жилого приміщення зберігаються у особи, яка поселяється на жилу площу в гуртожитку, протягом усього строку її проживання у гуртожитку.

1.4. Поселення у гуртожиток проводиться завідувачем гуртожитку/комендантом на підставі ордера.

1.5. Облік осіб, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів щодо реєстрації їх місця проживання здійснюються уповноваженою особою, призначеною директором ДПТНЗ «Острозьке ВПУ» (далі - завідувач гуртожитку/комендант).

1.6. Завідувач гуртожитку ознайомлює під підпис особу, яка поселяється у гуртожиток, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, зокрема з правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, а також порядком звільнення гуртожитку.

1.7. Особи, які проживають у гуртожитку, за рішенням директора ДПТНЗ «Острозьке ВПУ» можуть бути переселені до іншої кімнати гуртожитку без погіршення умов проживання за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації ДПТНЗ «Острозьке ВПУ».

1.8. Учням, які здобувають професійно-технічну освіту, жила площа та житлово-комунальні послуги у гуртожитку надаються безоплатно.

1.9. З урахуванням положень переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. No 796, за проживання у гуртожитку осіб: іноземців та осіб без громадянства, які здобувають освіту в ДПТНЗ «Острозьке ВПУ» відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України; працівників ДПТНЗ «Острозьке ВПУ»; членів сім’ї учня, слухача (чоловіка або дружини та неповнолітніх дітей); осіб, які здобувають освіту в інших закладах освіти; працівників інших закладів освіти, установ та організацій; осіб, які направлені у відрядження до ДПТНЗ «Острозьке ВПУ»,  встановлюється плата.

1.10. Договір найму жилого приміщення може бути розірваний відповідно до законодавства.


II. Умови проживання


2.1. Проживання всіх осіб в гуртожитку здійснюється під безпосереднім контролем вихователів, зав. гуртожитком/коменданта, а також майстрів в/н, класних керівників і кураторів.

2.2. На поверхах, під керівництвом вихователя, обираються органи учнівського самоврядування, Рада гуртожитку.

2.3. В кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається староста.

2.4. Особі, яка поселилася у гуртожиток, надається ліжко, шафа для одягу, стілець, стіл, постільні речі (матрац, подушка, ковдра, постільна білизна) тощо.

2.5. Перелік майна, що передається особі, яка поселилася у гуртожиток, визначається договором найму жилого приміщення. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх
особисту відповідальність. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний мешканцями (угода), зберігається в кімнаті і у завідуючого гуртожитком/коменданта.

2.6. Особі, всім членам її сім’ї, що вселяються на надану жилу площу в гуртожитку, завідувачем гуртожитку/комендантом видається перепустка до гуртожитку.

2.7. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток до гуртожитку:
    - мешканцям гуртожитку до 21.00 години. Після 21.00 години вхід і вихід з гуртожитку у виключних випадках дозволяється за заздалегідь виданим дозволом завідуючого гуртожитком/комендантом, вихователя;
    - батькам і близьким родичам - тільки у позаурочний час з 16.30 до 21.00 години. При вході до гуртожитку відвідувачі пред'являють черговому по гуртожитку документ, що засвідчує особу, і реєструються у книзі відвідувачів.
Мешканець зобов’язаний особисто зустріти відвідувача при вході і провести його при залишенні гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили згаданих осіб.

2.8. Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються за планом роботи освітнього закладу, ради гуртожитку, вихователя. Усі заходи повинні закінчуватись до 21.00 години. З 22.30 до 07.00 години в гуртожитку повинна
дотримуватись тиша.

2.9. Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт із самообслуговування, чергуванню в кімнатах, секціях на поверхах та прилеглій території. Щоденно виконуються роботи з підтримання порядку і чистоти в своїх
житлових і робочих кімнатах.

2.10. Мешканці гуртожитку не повинні прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах, для цього обладнані побутові кімнати. На стінах, шафах, інших меблях не дозволяється наклеювати або прибивати оголошення, фотографії, плакати, малюнки та ін.


III. Порядок денний в гуртожитку навчального закладу


- Пробудження від сну, підйом, ранковий туалет - 0700 - 0720
       - Ранкова зарядка, прибирання кімнат - 0720 - 0740
       - Сніданок, підготовка до занять, вихід на уроки - 740 - 810
       - Виховні заходи ( лінійка, година майстра в/н, інформування) - 0830
       - Навчальні заняття - 900 - 1630
       - Обідня перерва - 1230 - ІЗ00
       - Спортивна година, відпочинок - 1630 - 1700
       - Прибирання кімнат, секцій - 1700- 1730
       - Самопідготовка, робота гуртків - 1700 - 2000
       - Вечеря - 1830 - 1900
       - Вільний час, перегляд телепередач - 2000 - 2100
       - Підсумки дня, вечірня перевірка учнів - 2100 - 2130
       - Вечірній туалет та санітарна година, підготовка до сну - 2100 - 2200
       - Сон - 2230 - 700


IV. Права і обов'язки мешканців гуртожитку


4.1. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право:
    - на своєчасне надання житлово-комунальних послуг належної якості згідно із законодавством;
    - користуватися на рівних умовах приміщеннями навчального, побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншими допоміжними приміщеннями (загального користування), обладнанням та
інвентарем гуртожитку;
     - обирати Раду гуртожитку і бути обраними до її складу: подавати пропозиції щодо своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у забезпеченні належного утримання майна гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення;
    - брати участь через Раду у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов у гуртожитку, організації виховної роботи і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу та інших;
    - звертатися зі скаргами до керівництва училища на роботу обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, що не відповідають вимогам.

4.2. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані:
    - здати документи для реєстрації відразу при поселенні в гуртожиток (за потреби);
     - своєчасно сплачувати за проживання у гуртожитку в строки, встановлені договором найму жилого приміщення;
    - дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
    - підтримувати чистоту і порядок у жилих та допоміжних приміщеннях гуртожитку;
    - забезпечити наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в якому вони проживають, у завідувача гуртожитку;
     - використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням, забезпечувати збереження технічного обладнання в гуртожитку;
     - забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку;
     - дотримуватися вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил
(електропобутові прилади, комп’ютерна та інша особиста техніка підлягають реєстрації у завідувача гуртожитку);
робити щорічний ремонт кімнат;
    - при залишенні гуртожитку на довгий час, а також при виїзді на канікули або виробничу практику, одержане майно і ключі від кімнати здати вихователю або завідуючому гуртожитком, а особисті речі вивезти;
    - при виході з гуртожитку за межі училища, від'їзді додому повідомляти про це вихователя, чергового по гуртожитку, робити відповідні записи у реєстраційному журналі;
    - при залишенні кімнати вимкнути світло, один ключ від кімнати (блоку) обов'язково здати завідувачу гуртожитку;
    - своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
    - у випадку псування майна в кімнаті Мешканець несе повну матеріальну відповідальність та зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані Училищу;
    - не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними приміщеннями гуртожитку;
    - відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до чинного законодавства;
    - про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати вихователя, зав.гуртожитком, чергового по гуртожитку;
    - у разі виселення з гуртожитку передати завідувачу гуртожитку все майно, яке надано у користування згідно з договором найму жилого приміщення;
     - по закінченні навчання або гіри достроковому позбавленні права на мешкання виїхати з гуртожитку в триденний термін;

4.3. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється:
    - самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;
    - захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку;
    - установлювати супутникові антени та кондиціонери з порушенням вимог містобудівного законодавства, зокрема у місцях, де вони погіршують архітектурний вигляд будівлі гуртожитку;
    - утримувати тварин;
    - самовільно змінювати замок у дверях, прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;
     - наклеювати або прибивати на стінах і шафах оголошення, розклади, графіки, фотографії, малюнки, ілюстрації та інше;
     - залишати в кімнаті сторонніх осіб після 21.00 години і на ночівлю;
     - викидати через вікна сміття, пляшки, пакети з водою інші предмети;
     - проникати в гуртожиток через вікна, балкони, пожежні драбини, водостічні труби;
     - зберігати в гуртожитку легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали і речовини, Що забруднюють повітря;
     - порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в приміщеннях;
     - самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше;
     - обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, в яких вони проживають;
     - порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;
     - вживати та зберігати наркотичні засоби або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, токсичних або інших одурманюючих речовин;
    - палити в приміщеннях гуртожитку.


V. Заохочення і стягнення


5.1 .За активну участь в культурно-масових заходах і роботі з покращення умов і  побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:
    - оголошенням подяки;
    - нагородженням грамотою, подарунком або грошовою премією;
    - окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, не передбаченим «Типовими нормами обладнання гуртожитку».

5.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:
    - попередження;
    - догана;
    - тимчасове виселення з гуртожитку;
    - виселення з гуртожитку без надання іншого житла;
    - непоселення в гуртожиток на наступний рік;
    - відрахування з числа учнів училища.

5.3. Заохочення і стягнення мешканцям гуртожитку у встановленому порядку виносяться директором училища за поданням завідуючого гуртожитком, Ради гуртожитку.

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Професійно-технічна освіта України Управління освіти і науки рівненської облдержадміністрації Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти Рівненської області

Український центр оцінювання якості освіти  

Острозька міська рада Острозька районна рада Ostrog Media Portal

 

Выпадающее меню


ДПТНЗ "Острозьке вище професійне училище" 2010-2020