35800          м. Острог

вул.  Татарська  122а

Рівненська   область

тел.     (03654)  2-37-54

факс   (03654)  2-37-54

vpu28_ostrog@ukr.net

0679446152

0687641063

Оновлено 15.09.2020 11:44

Выпадающее меню  


 


Карантин


Дистанційне навчання


Навчально-практичний центр


Правила прийому


 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Прозорість та інформаційна відкритість

(Ст. 30 Закону України "Про освіту")

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення


Наші професії (загальна інформація тут)


Кухар. Кондитер


Кравець. Закрійник


Перукар (перукар-модельєр)


Муляр. Штукатур


Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар-ремонтник. Водій автотранспортних засобів (категорії "В" і "С").


ССлюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорія "В", "С").


Документи, необхідні для вступу


Сфери використання випускника:

Випускник використовується на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких:

 • супроводжується виконанням технологічних операцій з обробки інформації та програмного забезпечення;

 • пов’язана з розробкою, розміщенням і супроводом Веб-сайтів та пошуком інформації у інформаційних мережах;

 • орієнтована на супроводження та захист інформаційно-комунікаційних комплексів.


Виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності:

підготовчі:
 • підготовка персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комутаційного обладнання до роботи;
 • установка операційної системи на ПК;
 • апаратне та програмне підключення до ПК периферійних пристроїв, офісного та комутаційного обладнання;
 • діагностика персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комутаційного обладнання;
 • виконання операцій щодо технічного обслуговування персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комутаційного обладнання;
 • виконання комплексу робіт, пов’язаних з підготовкою носіїв інформації до роботи;
 • виконання заходів, що забезпечують апаратний та програмний захист інформації.

технологічні:
 • налагодження операційної системи, драйверів периферійних пристроїв, офісного та комутаційного обладнання під запити користувача без використання мов програмування;
 • установка пакетів прикладних та інструментальних програм згідно з профілем діяльності виробничого підрозділу та наявними правами інтелектуальної власності;
 • перенесення інформації з одного носія інформації на інший, носіїв цифрової фото та відеотехніки на ПК;
  обробка інформації відповідно до установлених пакетів прикладних та інструментальних програм і профілю роботи виробничого підрозділу;
 • обробка інформації у текстових процесорах, форматування її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;
 • обробка інформації у електронних таблицях, форматування її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;
 • структурування інформації для введення в бази даних офісних пакетів, створення неіндексованих баз даних початкового рівня з пакетів офісних програм, робота в діючих базах даних, пошук інформації у базах даних згідно з вимогами користувача, формування результатів роботи у вигляді, необхідному для подальшого використання;
 • створення графічних об’єктів у середовищах растрової та векторної графіки, конвертація зображень, їх збереження у вигляді, зручному для подальшого використання;
 • розробка сценаріїв і створення електронних презентацій у середовищах програмних продуктів, що відповідають запитам клієнта, проведення демонстрацій з використанням комп’ютерної та мультимедійної проекційної техніки;
 • створення анімаційних зображень та їх супровід;
 • створення сценаріїв та здійснення обробки відеозображень, їх конвертація, форматування та збереження на відповідних носіях інформації;
 • створення інтерактивних гіпертекстових середовищ засобами офісних пакетів програмного забезпечення;
 • відправлення та отримання електронної пошти, пошук інформації за допомогою пошукових серверів;
 • розробка та створення Веб-вузла початкового рівня;
 • розробка та тестування Веб-додатків з використанням інструментальних та програмних засобів;
 • розміщення та обслуговування Веб-сайту у комп’ютерній мережі;
 • формування критеріїв пошуку інформації на носіях інформації та в інформаційних мережах за запитами споживачів;
 • пошук інформації на носіях інформації та в інформаційних мережах і формування результатів у вигляді, що відповідає запитам споживачів;
 • обслуговування периферійного, офісного, комутаційного обладнання без втручання у їх апаратну складову;
  заміна витратних матеріалів;
 • модернізація, без підбору елементів, апаратної складової інформаційно-комунікаційної системи;
 • оновлення програмних продуктів з носіїв та через комп’ютерну мережу;
 • підключення до інформаційної системи нових апаратних елементів;
 • усунення пошкоджень у роботі апаратної частини і програмних продуктів, що не носять системного характеру;
 • виконання потреб споживачів інформаційних послуг і продуктів у питанні їх інформування, обґрунтування вибору ПК, периферійного, офісного, комутаційного обладнання та програмного забезпечення та їх подальше технічне обслуговування;

контрольні:
 • контроль та діагностування поломок та збоїв, якщо вони не носять системного характеру, у роботі апаратних засобів і програмних продуктів;
 • контроль достовірності постійної, вхідної та вихідної інформації у ПК та комп’ютерній мережі;
 • контроль за роботою систем захисту та кодування інформації;
 • контроль за цілісністю та достовірністю проходження документів на всіх етапах роботи з ними;
 • контроль якості роботи периферійного, офісного та комутаційного обладнання;
 • перевірка орфографії;
 • перевірка цілісності баз даних;
 • контроль за гіперпосиланнями у інтерактивних гіпертекстових середовищах;

організаційні:
 • раціональна організація робочого місця;
 • ергономіка роботи з ПК, периферійним, офісним і комутаційним обладнанням;
 • виконання вимог безпеки праці під час роботи персонального комп’ютера, периферійного, офісного та комутаційного обладнання;
 • виконання вимог законодавства щодо інтелектуальної власності та майнових прав згідно з дією патентів на програмні продукти та інформаційні технології;
 • ведення електронного документообігу у межах службових обов’язків;
 • організація роботи з діловими партнерами та споживачами послуг та інформаційних продуктів.

Основні знання, необхідні для якісного виконання типових та спеціальних виробничих завдань:

 • основи безпеки праці, виробничої санітарії, правил експлуатації комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв і засобів зв’язку;
 • будова і принципи дії, експлуатаційні особливості комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання і засобів зв’язку;
 • склад та інсталяційні особливості основних операційних систем;
 • особливості установки основних пакетів прикладних та інструментальних програм;
 • технології обробки інформації у відповідному програмному середовищі;
 • основи патентного і майнового права в галузі інформаційних технологій;
 • правила та методики побудови Веб-сайтів і Веб-додатків;
 • методики пошуку інформації в інформаційних мережах;
 • протоколи створення та побудови інформаційних мереж;
 • технічні вимоги до носіїв інформації та витратних матеріалів;
 •  основи діловодства;
 • правила та методики тестування комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання і засобів зв’язку;
 • основи іноземної мови професійного спрямування;
 • основи трудового законодавства України;
 • професійний стиль і етика спілкування з діловими партнерами та споживачами послуг і інформаційних продуктів;
 • основи підприємницької діяльності.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Професійно-технічна освіта України Управління освіти і науки рівненської облдержадміністрації Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти Рівненської області

Український центр оцінювання якості освіти  

Острозька міська рада Острозька районна рада Ostrog Media Portal

 

Выпадающее меню


ДПТНЗ "Острозьке вище професійне училище" 2010-2020